Met ingang van 1 januari 2019 zal DWB De Lift verdergaan onder de naam De Lift.

 

Via dit schrijven willen we u informeren dat de intensieve samenwerking met zusterfirma De Lift bvba vanaf heden extra in de verf zal worden gezet door aanpassing van onze naam van DWB De Lift naar De Lift.

Vanaf heden zal u deze naam alsook het logo steeds terugvinden op al onze communicatie en beschikken we tevens over een eengemaakte website.

 

De samenwerking met De Lift bvba (actief in West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen) zorgt ervoor dat we over een sterker service team beschikken met nog meer kennis en kunde wat onze klanten alleen maar ten goede kan komen.

www.delift.be/contact.

A partir du 1er janvier 2019 DWB De Lift deviendra De Lift.

 

A travers cet écrit nous avons le plaisir de vous annoncer que nous officialisons notre collaboration avec notre filiale De Lift bvba par un changement de notre nom DWB De Lift vers De Lift.

 

A partir d’aujourd’hui vous trouverez notre nouveau logo sur toutes nos communications et nous disposerons d’un site internet commun.

 

Notre coopération avec De Lift bvba (active en Flandre occidentale, Flandre Orientale et Anvers) renforcera notre connaissance et expérience, ainsi que la qualité de nos services à destination de nos clients.

www.delift.be/contact.